Якщо в ваш населений пункт їдуть комунальники-живодери, або їх ФО-П

Якщо в ваш населений пункт їдуть комунальники-живодери, або їх ФО-П

Сообщение Марина+ » 14 мар 2019, 20:14

Якщо Ви отримали інформацію, що до Вашого населеного пункту їде Харківське КП "Центр поводження з тваринами", або ФО-П Лупальцов О.С. чи ФО-П Панєвіна В.О. (або хоча б планують заключити договір з Вашим органом місцевого самоврядування), Вам необхідно зробити наступні кроки:

1. Подати запит на публічну інформацію (оскільки оплата відлову буде проводитися з коштів місцевого бюджету - інформація є публічною). Зразок:

Голові _________ міської ради
___________________________
Від ________________________
мешкаючої за адресою:
м._______, вул. ______, б.__, кв.__
тел.________


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
В травні 201___ року в м.__________ був проведений відлов безпритульних собак ФО-П (чи юрособою) ______________ за договором з ___________ міськрадою. Але зазначена особа, яка проводила відлов собак не має карантинного майданчика на території відлову тварин (т.т. в м.___________), всупереч Закону України “Про ветеринарну медицину”, Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та Правил транспортування тварин. Під час відлову безпритульних собак у відлов потрапили домашні собаки (які є майном громадян, яке необхідно їм повернути), тварини транспортувалися з однієї адміністративної території на іншу без відповідних ветеринарних довідок про щеплення. Особа, яка відловила собак не забезпечує стерилізацію тварин (що є єдиним законним, гуманним і дієвим способом регулювання чисельності тварин). Тварини після відлову транспортувалися з порушенням законодавства і відвозилися невідомо куди, що є негуманною та незаконною діяльністю.
Оскільки інформація, яку запитуємо має суспільний інтерес і є суспільно важливою, а також стосується бюджетних коштів та комунального майна, а тому є публічною, прошу надати повну, обгрунтовану і вичерпну відповідь на наш запит. Або передати наш запит за належністю органу чи посадовій особі, яка зможе надати таку відповідь, згідно діючого українського законодавства. Вимоги обгрунтовуємо наступним:
Інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною власністю. Отже запитувана інформація має статус публічної інформації.
Окрім цього, положення закону щодо забезпечення доступу до публічної інформації покладається не лише на суб'єктів, тим чи іншим чином пов'язаних із державою, а й на суб'єктів приватного права. Це зумовлено тим, що певні види інформації користуються особливим суспільним інтересом, тому на таку інформацію поширюється режим публічної, навіть якщо вона знаходиться у володінні суб'єктів господарювання.
До того ж згідно п.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
А оскільки безпритульні тварини є майном (власністю) громади, тобто комунальним майном, то інформація, стосовно розпорядження цим майном має статус публічної, і не може бути обмежена, оскільки її оприлюднення не нанесе шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину (п.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.180, ст.190 ЦК України).
Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - «публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом», відповідно частині другій статті 20 Закону України «Про інформацію» вказано, що будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Ці законодавчі норми визначають, що по-перше, розпорядник не може на власний розсуд приймати рішення, яку інформацію він бажає оприлюднювати, а яку — ні (він не є її власником). Зі свого боку запитувач не повинен доводити, що інформація, яку він запитує є відкритою (обов'язок довести протилежне, якщо для цього є підстави, покладається якраз на розпорядника). По-друге, розпорядник не уповноважений встановлювати порядок віднесення відомостей до інформації з обмеженим доступом чи порядок доступу до такої інформації; він визначається тільки законом.
Іншими словами, принцип презумпції відкритості інформації означає, що
розпорядник оприлюднює або надає на запити будь-яку інформацію, якою він володіє (або повинен володіти), якщо не доведе, що (1) на підставі конкретного закону і (2) відповідно до «трискладового тесту» вона може бути обмежена в доступі.
«Трискладовий тест» - дотримання вимог п.2 ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», в якому зазначено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Вимогу про обгрунтування відмови у задоволенні запиту на підставі «трискладового тесту», містить також частина перша статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
На підставі вищевикладеного, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», оскільки запитувана інформація має суспільний інтерес, та відноситься до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, прошу надати мені відповідь у встановлений законодавством 5-ти денний термін. У разі відмови в наданні інформації буду змушена звернутися до правоохоронних органів та органів прокуратури з відповідними заявами.
ПРОСИМО:
1. Надати копію Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м.________ (чи іншої програми, якою регулюється чисельність безпритульних тварин в м._____________).
2. Надати копію рішення __________ міської ради про фінансування Програми регулювання чисельності безпритульних тварин (чи іншої програми, якою регулюється чисельність безпритульних тварин в м._____________).
3. Надати інформацію які юридичні чи фізичні особи-підприємці здійснювали (чи планують здійснити) відлов собак на території м._________ в 2019 році (в тому числі безповоротний відлов — без повернення тварин до ареалу перебування), та чи є в зазначених осіб з ________ міською радою договір на ці послуги? Надати нам копію договору на послуги з вилову безпритульних тварин. Та Акти приймання виконаних робіт за 2019 рік.
4. Надати інформацію: чи надавала документацію особа яка здійснює відлов тварин на право здійснювати цей вид діяльності та ліцензію, оскільки згідно законодавства, якщо вилов, завантаження та перевезення тварин триває більше 4-х годин при цих діях повинен бути присутній спеціаліст ветеринарної медицини. Чи був присутній при відлові спеціаліст ветеринарної медицини? Надати копії вказаних документів.
5.Надати інформацію: чи запитували Ви сертифікати на спеціальні транспортні засоби у осіб, які здійснювали відлов та транспортування тварин та чи перевіряли технічну документацію на відповідність нормам для перевезення тварин? Чи відповідають автомобілі, які вказані особи використовують для перевезення тварин встановленим Правилам транспортування тварин, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1402 від 16 листопада 2011року і чи мають відповідне оснащення? Надати копії сертифікатів і технічної документації на спеціальні транспортні засоби для перевезення тварин.
6.Надати інформацію яким чином повідомляли мешканців м.___________, які є власниками тварин, про майбутній вилов безпритульних тварин, щоб власницькі тварини не потрапили у відлов. Та який спеціаліст і яким чином при відлові собак відрізняв безпритульних тварин від власницьких, яких господарі випускають в самовигул без нашийника.
7.Надати інформацію які були Вами вжиті заходи щодо забезпечення виконання норм Цивільного кодексу України (зокрема ст.340 та ст.341) та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (ст.24) щодо пошуку власників загублених домашніх тварин, що потрапили у відлов.
8.Надати копії свідоцтв форми 1 (про щеплення собак від сказу та інших небезпечних хвороб) на кожну відловлену і транспортовану собаку, необхідні при транспортуванні тварин з однієї адміністративної території на іншу, копії ветеринарних паспортів на кожну транспортовану собаку та копію дозволу Держпродспоживслужби (або ж державної ветеринарної клініки) на транспортування собак з м.___________ до іншого міста.
9.Надати інформацію щодо місця розміщення відловлених собак (вказати адресу та назву підприємства), а також надати копію договору між ФО-П (чи юрособою) та підприємством на карантинний майданчик якого відправили собак (оскільки запитувана інформація також є публічною і стосується витрат бюджетних коштів).

Дата підпис Прізвище/ім’я/по-батькові

2. Після отримання відповіді на цей запит (та копії договору про відлов) подати до органу місцевого самоврядування ВИМОГУ про розірвання договору, копію якого отримали. Зразок:

Голові _________________
міської ради
_________________________ 

Копія: Депутатам ___________________
міської ради

Від: ___________________________
адреса:
тел.


Шановний _________________________!
Шановні депутати!

Нам стало відомо, що Харківське КП “центр поводження з тваринами” (та його підставна особа — ФО-П Панєвіна В.О.) без попередження відловлюють домашніх тварин (зокрема собак) на території м.______________________. Після чого транспортують їх на територію м.Харкова до комунального підприємства “Центр поводження з тваринами” (далі — КП “ЦПТ”), яке відповідно до свого Статуту має право регулювати чисельність тварин лише в м.Харкові. ФО-П Паневіна В.О. знаходиться у змові з директором КП “ЦПТ” Шаповаловою Ю.Г. з метою отримання фінансової вигоди шляхом надання незаконних послуг (оскільки перевезення тварин з однієї адміністративної території на іншу без відповідних довідок про щеплення і проходження попереднього карантину заборонено).
Ми вкрай занепокоєні ситуацією, що склалася. Оскільки останнім часом по Україні прокотилася хвиля спалаху африканської чуми свиней, а також повсякчас виявляються випадки захворювань тварин на сказ на різних адміністративних територіях. Перевозячи собак з однієї адміністративної території на іншу, ФО-П Паневіна В.О. (та КП “ЦПТ”) створюють загрозу неблагополучної епізоотичної ситуації на території Харківської області. Це загрожує, як сільськогосподарським тварина, так і людям, а також домашнім тваринам. Не дотримуючись правил карантинування тварин перед транспортуванням (відсутність карантинного майданчику та утримання на ньому тварин на протязі визначеного законодавством терміну) та правил перевезення тварин з однієї адміністративної території на іншу (без карантинування, ветеринарного огляду, необхідних ветеринарних обробок від паразитів, без вакцинації від вірусних захворювань та сказу, а також без дозвільних документів Держпродспоживслужби (ветеринарного управління) на перевезення тварин в межах території України) ФО-П Паневіна В.О. (та КП “ЦПТ”) порушують ветеринарні норми та правила, створюючи загрозу виникнення епізоотій (розповсюдження загальних для людей і тварин хвороб).
Не можна допустити виникнення епідемії, адже за такі дії існує кримінальна відповідальність.
До того ж Харківський “Центр поводження з тваринами” являється комунальним підприємством м.Харкова і фінансується з бюджету цього міста, не являється притулком. На території підприємства є 200 місць для утримання собак (так звана “чиста” або “демонстраційна” зона КП). До КП “ЦПТ” за рік потрапляє більше 10 тис. тварин. Та немає достатньої кількості місць для утримання такої кількості тварин. Тому близько 95 % тварин знищують.
Згідно звіту директора КП “ЦПТ” Шаповалової Ю.Г. на території м.Харкова за 2016 рік було відловлено 6056 собак та 2627 котів. Прийнято від населення 549 собак та 1488 котів.
На території інших міст (за комерційними договорами) КП “ЦПТ” відловлено 1556 собак. ФО-П Панєвіною В.О. також відловлено кілька тисяч та привезено до КП “ЦПТ”.
Повернуто до ареалу перебування після стерилізації 200 кішок, повернуто власникам 118 собак, прилаштовано 337 собак та 156 кішок.
Отже: до КП “ЦПТ” потрапило 12276 тварин + (кілька тисяч тварин від ФО-П Панєвіної В.О.). Прилаштовано та повернено 811 тварин. Тобто 93% - 95% тварин , що потрапили до КП “ЦПТ” були знищені.
Такі ж дані й за 2017 рік та 2018 роки.
При веденні господарської діяльності ФО-П Панєвіною В.О. (разом з КП “ЦПТ”) з відлову, утримання, евтаназії тварин та утилізації їх трупів порушується багато норм діючого українського законодавства.
У разі регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом їх вилову та вивезення з території населеного пункту виконавець послуг (ФО-П або КП) та замовник (орган місцевого самоврядування) повинні дотримуватись наступного:
1.Виловлені на певній адміністративній території тварини для їх подальшого перевезення виконавцем повинні мати ветеринарні документи, оформлені відповідно до законодавства України.
2.Виконавець повинен мати карантинний майданчик на адміністративній території, де був здійснений вилов тварин для подальшого їх карантинування.
Відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”:
“карантинний майданчик — спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції.
Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов...”
Після терміну карантинування замовник або виконавець звертається до Державної ветеринарної служби (або Держпродспоживслужби) для оформлення ветеринарних документів для перевезення виловлених безпритульних тварин.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №857 від 21 листопада 2013 року Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів:
“...Видача ветеринарних документів здійснюється державними інспекторами ветеринарної медицини та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини...” п.4,
“...Під час прийняття рішення про видачу ветеринарного документа для переміщення тварин суб’єкти, зазначені в пункті 4 цього Порядку, перевіряють наявність необхідних ветеринарних обробок, умови карантинування тварин, наявність результатів відповідних досліджень (у разі переміщення у межах України) або експертних висновків (у разі експорту)” п.6 цієї Постанови.
Відповідно до ст. 32 Закону України “Про ветеринарну медицину”:
Видача відповідних ветеринарних документів.
1. Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей...
...
2. Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, крім випадків, встановлених цим Законом, супроводжуються такими ветеринарними документами:
...
2) ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при переміщенні за межі території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
...
7. Підставою для відмови у видачі та анулювання ветеринарних документів є:
1) недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);
2) неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
3) відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.”
Отримані від державної ветеринарної служби (Держпродспоживслужби) ветеринарні документи разом з товарно-транспортними накладними відправник (виконавець послуг) передає Перевізникові.
Відповідно до п.23 Постанови Кабінету Міністрів України №1402 від 16.11.11р. “Про затвердження Правил транспортування тварин”:“Відправник видає перевізникові ветеринарні документи (ветеринарно-санітарний паспорт, ветеринарне свідоцтво) на тварин, які підлягають перевезенню, що додаються до перевізного документа і підтверджують можливість здійснення перевезення”.
Відповідно до ст.15 Закону України “Про ветеринарну медицину” Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за переміщенням тварин:
...
2. Державні інспектори ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини контролюють дотримання вимог щодо ідентифікації, обігу та переміщення тварин, включаючи ветеринарні документи, які вимагаються при переміщенні чи транспортуванні тварин.
...
6. Переміщення неідентифікованих тварин або тварин без відповідних ідентифікацій ветеринарних та інших супровідних документів забороняється.
ФО-П Панєвіна В.О. та КП “ЦПТ” також порушують вимоги цивільного законодавства і право власності громадян:
Відповідно до Цивільного кодексу України - ст. 180. Тварини
1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.
2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.
Згідно Цивільного кодексу України - ст. 340. Бездоглядна домашня тварина
1. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов'язана негайно повідомити про це власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов'язана протягом трьох днів заявити про це органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника.
2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, або передати її органові місцевого самоврядування.
3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або грубої необережності.
Згідно Цивільного кодексу України - ст. 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину
1. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців - щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, право власності на ці тварини переходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні.
2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.
Отже, ФО-П Панєвіна В.О. та КП “ЦПТ” при затриманні бездоглядної тварини зобов'язані «…негайно повідомити про це власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов'язана протягом трьох днів заявити про це органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника».
А отже, надати власникам можливість знайти і забрати свою собаку на протязі двох місяців (а в цей час забезпечити відповідальне утримання тварин в належних умовах з забезпеченням доступу до їжі та води та з дотриманням ветеринарно-санітарних норм). Але ФО-П Паневіна В.О. та КП “ЦПТ” не мають належним чином облаштованого карантинного майданчика для утримання тварин протягом двох місяців ні в сел.Покотилівка, ні в м.Харків (адже КП “ЦПТ” всупереч діючому законодавству України перетримує тварин протягом 7 днів, після чого вбиває без відповідних правових підстав, а ФО-П Панєвіна взагалі не має карантинного майданчика). Тому при веденні господарської діяльності зазначені особи порушують ряд норм діючого українського законодавства.
Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» - ст.7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість.
Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Закону.
Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
ФО-П Панєвіна В.О. та КП “ЦПТ” не мають карантинних майданчиків для утримання тварин після відлову на адміністративній території де проводять відлов тварин. Орган місцевого самоврядування в такому разі повинен забезпечити наявність відповідного карантинного майданчика, на якому повинен працювати спеціаліст ветеринарної медицини та інші працівники, які будуть доглядати за тваринами на протязі 1-2 місяців, доки тваринам будуть проведені необхідні обробки від паразитів та щеплення. І лише після отримання від Держпродспоживслужби відповідних дкументів на тварин та дозволу на їх перевезення з однієї адміністративної території на іншу — ФО-П чи КП зможе перевезти тварин з Вашого населеного пункту до м.Харкова.
Відповідно до ст.24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» - Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин
...
Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні
тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, а також ті, що завдали
тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.
У ФО-П Панєвіної В.О. та КП “ЦПТ” немає рішення щодо тимчасової ізоляції відловлених тварин центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини. Надати нам копії цих рішень.
Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат
на вилов і утримання.
Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки.
Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.
У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин, затверджених Наказом Державного Комітету ветеринарної медицини від 07.09.2010р. №365
5. Тварини повинні утримуватись в умовах, які задовольняють їх природні потреби в їжі, воді, сні до самого моменту умертвіння.
6. Право проводити евтаназію має лише лікар ветеринарної медицини, як виняток інша компетентна особа - при надзвичайних або екстремальних випадках, передбачених законодавством ситуаціях, коли необхідно покласти край стражданням тварини.
7. Лікар ветеринарної медицини повинен кваліфіковано та обґрунтовано провести роз'яснення власнику (утримувачу) тварини про можливі наслідки перебігу захворювання, ймовірний ступінь страждань тварини та запропонувати, як етичний та неминучий захід провести евтаназію.
8. Лише власник тварини має право прийняття рішення про умертвіння тварини. Таке рішення повинно викладатись у письмовій формі.
9. Уразі виникнення підстав для проведення соціального виду евтаназії, особливо в рамках виконання місцевих програм по регулюванню чисельності безпритульних тварин, рішення щодо умертвіння тварин повинно прийматися колегіально.
10. Евтаназія повинна проводитися із спричиненням мінімальних фізичних і моральних страждань для тварини. Вибраний метод евтаназії повинен викликати втрату свідомості (глибокий наркоз) та смерть викликану зупинкою роботи серця чи центру дихання.
11. Законодавством заборонено застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від асфіксії, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи.
12. Приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини.
13. Зобов'язувати лікаря ветеринарної медицини проводити евтаназію в супереч його морально-етичних принципів неприпустимо.
14. Особа, яка провела евтаназію повинна переконатися і констатувати смерть тварини та вразі необхідності оформити відповідний документ про проведену евтаназію (акт про умертвіння).
15. Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин повинна проводитись у місцях, спеціально відведених для цього.
Відповідно до ст.11 Закону України «Про ветеринарну медицину» до обов'язків осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу належать наступні (які виходячи з отриманих нами фактів не дотримуються ФО-П Панєвіна В.О. та КП “ЦПТ” при здійсненні ними діяльності):
1) забезпечувати, щоб тварини, яких вони вирощують, утримують та/або здійснюють їх обіг, не мали хвороб, що підлягають повідомленню;
… 4) перед переміщенням тварин з потужностей (об'єктів), де вони утримуються, отримати від державного інспектора ветеринарної медицини дозвіл на їх переміщення;
5) охороняти здоров'я та благополуччя тварин шляхом:
а) забезпечення виконання ветеринарно-санітарних заходів, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови, що мають забезпечуватися на потужностях для утримання тварин;
б) забезпечення тварин якісними та безпечними кормами і водою;
в) застосування профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо здоров'я тварин;
… ґ) використання ветеринарних препаратів згідно з вказівками лікаря ветеринарної медицини;
д) недопущення жорстокого поводження з тваринами;
е) забезпечення належних транспортних засобів для переміщення тварин;
… 7) доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення. У разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій,
транспортування (доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;
8 ) вести облік кожної продуктивної тварини стосовно придбання та застосування ветеринарних лікарських засобів, ветеринарних імунобіологічних засобів і лікувальних кормів та зберігати ці записи не менше трьох років….
Серед співробітників ФО-П та КП при проведенні відлову повинен бути лікар ветеринарної медицини, який має ліцензію на проведення ветеринарної практики. Адже, відповідно до п.6 Правил транспортування тварин, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. №1402 «У разі коли завантаження або вивантаження тварин триває більш як чотири години відправник (одержувач) здійснює їх годування і напування та залучає спеціаліста у галузі ветеринарної медицини.»
Відповідно до ст.11 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.
Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.
При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.
Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.
Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.
Правила транспортування тварин ( 1402-2011-п ) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Правил транспортування тварин, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. №1402
24. Умови перебування тварин під час перевезення перевіряються спеціалістом у галузі ветеринарної медицини і підтримуються у належному стані супроводжуючою особою.
25. Засоби перевезення повинні відповідати таким вимогам:
забезпечувати захист тварин від несприятливих погодних умов;
забезпечувати належну вентиляцію та обсяг вільного простору з урахуванням особливостей окремих видів тварин;
містити маркування, що означає наявність живих тварин, і знак, що вказує на їх вертикальне розміщення;
перебувати у належному стані та легко очищуватися, бути сухими, не містити сторонніх запахів, а в окремих випадках, які визначаються спеціалістом у галузі ветеринарної медицини, бути продезінфікованими;
забезпечувати безпеку тварин;
передбачати можливість здійснення догляду за ними та проведення огляду;
виключати можливість втечі тварин.
36. Автомобільні транспортні засоби, що використовуються для перевезення тварин, повинні відповідати таким вимогам:
бути обладнаними:
- електронною системою для фіксування інформації про відкриття та/або закриття відсіку, в якому перевозяться тварини;
- системою аварійного попередження водія у разі досягнення максимального або мінімального рівня температури у відсіках, в яких перевозяться тварини;
- системою провітрювання, змонтованою у спосіб, що забезпечує під час перевезення додержання всередині транспортного засобу температури в діапазоні від 5 до 30°С з похибкою +/-5°С залежно від температури навколишнього середовища. Строк функціонування зазначеної системи повинен становити не менш як чотири години незалежно від типу двигуна автомобільного транспортного засобу;
- унеможливлювати втечу тварин і мати конструкцію, що забезпечує їх безпеку, зокрема дах для захисту від несприятливих погодних умов.
Перевезення тварин автомобільним транспортом здійснюється відповідно до правил, що затверджуються Мінінфраструктури.
Також прошу взяти до уваги, що метод безповоротного відлову тварин є незаконним та неефективним. Відповідно до Закону Укнаїни “Про захист тварин від жорстокого поводження” регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах повністю або частково створюваних діяльністю людини здійснюється методами біостерилізації. Отже, до собак та котів доцільно застосовувати метод ВСВП (відлов-стерилізація-вакцинація-повернення до ареалу перебування). Стерилізація домашніх тварин (як безпритульних так і власницьких) попередить появу небажаного потомства, яке згодом поповнює ряди безпритульних тварин. Таким чином, шляхом масової стерилізації буде скорочуватися популяція безпритульних тварин, а стерилізовані та вакциновані тварини, які будуть випущені до ареалу перебування виконуватимуть роль санітарних тварин міста (зокрема собаки будуть недопускати проникнення в місто диких лис, які можуть являтися джерелом сказу). Безповоротний вилов собак та котів є неефективним, тому що на місце відловлених тварин (які в більшості випадків вже соціалізовані) знову прийдуть безпритульні тварини (викинуте потомство, мігруючі тварини з пригороду або дикі тварини з лісів та лісосмуг — не пристосовані до життя в соціумі). І знову необхідно буде виділяти кошти з бюджету міста та відловлювати тварин, що з’явилися. І цей процес буде безкінечним і фінансово витратним, якщо не вплинути на джерело поповнення безпритульних тварин. До того ж безповоротний відлов тварин з подальшим вбивством є не гуманним (оскільки ні в Конотопі, ні в Харкові немає притулку для тварин). Необхідно скорочувати народжуваність собак та котів шляхом стерилізації, щоб вирівняти попит та пропозицію на домашніх тварин (щоб згодом кошенят та цуценят стало рівно стільки, скільки людей, бажаючих взяти тварин в сім’ї).
На підставі вищевикладеного, в зв’язку з порушенням ФО-П Панєвіною В.О. та КП “ЦПТ” норм діючого законодавства України
ПРОШУ:
1. Надіслати цей запит всім депутатам _____________ міської ради.
2. Розірвати Договір на вилов безпритульних тварин, укладений з ФО-П Панєвіною В.О. в зв’язку з порушенням Панєвіною В.О. діючого законодавства України.
3. Забезпечити регулювання чисельності безпритульних тварин в м._________________ гуманним методом — біостерилізації (як передбачено Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження”) шляхом прийняття на сесії __________________ міської ради Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2018 - 2022 роки (проект Програми можу надати).
4. Повідомити нас письмово про вжиті заходи у встановлений законом термін. Відповідь надати особисто в руки ____________________ .

дата підпис П.І.П.

3. Якщо п.1 та п.2 не діють - телефонуйте до нас: 0680922006 або 0951762869 (ГО "Ліга допомоги тваринам")
Аватара пользователя
Марина+
Лига помощи животным
Администратор
 
Сообщения: 892
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 22:17

Вернуться в Юридический ликбез

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron